garanties - ARL Multidiensten VOF Klus & Schilderwerk Zeewolde

Ga naar de inhoud
Vakmanschap, kwaliteit en klantvriendelijk

Alle werkzaamheden zijn in overleg met u, uw wensen zijn het uitgangspunt.
Omdat wij instaan voor ons vakwerk bieden wij u een garantie van 6 maanden op de geleverde diensten. Indien er binnen deze periode gebreken zijn worden de werkzaamheden zonder berekening van de kosten opnieuw uitgevoerd.

Betalingsvoorwaarden

Na acceptatie van de offerte wort 35% van het offertebedrag voor aanvraag van de werkzaamheden gefactureerd. Het resterende bedrag en eventueel meerwerk wordt na oplevering van de werkzaamheden aan u in rekening gebracht. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum.
...mooier door aandacht!
ARL Multidiensten VOF
Terug naar de inhoud